IZEN EMATEA/Inscripciones

2015ko urtarrilaren 16an (22.00tan) irekiko dira 4go "Urnietako Mendi Lasterketa"ko izen emateak. 
Hauek hurrengo lotura honetatik egin daitezke:


Izen emateko azken eguna Martxoak 3 izango da.
Kuota:
 • IBILBIDE POPULARRA, KADETEAK ETA JUNIORRAK 20€
  FEDERATUAK TXIP ORIAREKIN 20€
  FEDERATUAK TXIP ORIA GABE 22€
  EZ FEDERATUAK TXIP ORIAREKIN 25€

  EZ FEDERATUAK TXIP ORIA GABE 27€


            • *Federatuak bezala, mendiko edozein federaziotan izen emandakoak onartuko dira.

 1. Izen ematea pertsonala eta alda ezina da.
 2. Izen emateak mendi lasterketan parte artzeko eskubidea ematen du, erresponsabilitate zibileko asegurua, antolakuntzak jarritako zerbitzuen erabilera eta opari ezberdinak.
 3. Bearrezkoa da ordainketaren ziurtagirian partaidearen izen abizenak agertzea.
 4. Federatuek beraien federatu txartela erakutsi beharko dute dortsala jasotzerako garaian, bestela 5€ ko diferentzia ordaindu beharko dute.
 5. Lasterketa ontan parte artzeko probaren egunerako 15 urte bete behar dira.
GOGORARAZTEN DA ZUEN DATUAK BAIEZTATZEKO INSKRIBATUEN ZERRENDAN, BERTAN EZ BADIRA AGERTZEN EDO GAIZKI BADAUDE, ANTOLAKUNTZAREKIN ARREMANETAN JARRI.Oharra: Dortsala jasotzean mendi federatuek txartela erakutsi beharko dute, egin ezean aseguruaren 5 euroak ordainduko beharko dira.

El día 16 de Enero (a las 22.00) de 2015 se abren las inscripciones para la 4ª edición de la Urnietako Mendi Lasterketa. Las inscripciones se podrán hacer desde el siguiente enlace:


El último día para realizar inscripciones será el 3 de Marzo.
Cuota:


  • RECORRIDO POPULAR, CADETES y JUNIOR 20€

  • FEDERADOS CON CHIP AMARILLO 20€

  • FEDERADOS SIN CHIP AMARILLO 22€

  • NO FEDERADOS CON CHIP AMARILLO 25€

  • NO FEDERADOS SIN CHIP AMARILLO 27€
  *Se consideraran como federados los que posean la licencia federativa de cualquier federación de montaña.
 1. La inscripcion es personal e intrasferible.
 2. El pago de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil, uso de los servicios puestos por la organización a disposición de los participantes, y los diferentes regalos.
 3. Es necesario que en el resguardo del pago de la cuota aparezcan el nombre y los apellidos del participante.
 4. Los federados deberán mostrar su tarjeta de federado en el momento de recoger el dorsal, en caso contrario deberán abonar 5€.
 5. Para participar en esta prueba hay que tener cumplidos 15 años en día de la prueba.
RECOMENDAMOS CONFIRMAR VUESTROS DATOS, EN EL LISTADO DE INSCRITOS. SI NO APARECEN O NO SON CORRECTOS, CONTACTAR CON LA ORGANIZACION


NOTA: Al recoger el dorsal los federados deberán mostrar el carné de federado. De lo contrario deberán abonar los5 euros correspondientes al seguro.